Minőségpolitikánk és titoktartási előírásunk

Szakértelem - A megfelel? tudásszint megszerzése és megtartása stratégiai fontosságú. A szakértelem naprakészségét pedig a folyamatos képzéssel biztosítjuk il­letve figyelj?k a IT világ híreit. (comment...)

Munkaszervezés - A hatékony és pontos munkavégzéssel id?t és pénzt spórolunk. A munkavégzés görd?lékeny folyásáról pontos munkafolyamat-specifikációk segítik munkatársainkat. Ugyanakkor a váratlan események esetén rugalmasan alkalmazkodunk a kialakult helyzethez.

Dokumentáció - minden munkavégzést vagy kereskedelmi tranzakciót a lehet? legrészletesebben dokumentáljuk, hogy az el?zmények és az elvégzett javítások késöbbi megkeressek esetén el?kereshet?ek legyenek.

Garancia - a felhasznált eszközök garanciáját a gyártó által vállalt mértékben vagyunk képesek vállalni. Ugyanakkor az alkatrészek vásárlásakor figyelembe vessz?k a szervíztapasztalatokat, a min?ségi elvárásokat így tesz?nk kisérletet arra, hogy minnél kevesebb garanciális panasz érkezzen hozzánk.

Szolgáltatási garancia - amennyiben a munkavégzés folyamata után a hiba bizonyíthatóan nem hárult el és a tájékoztatás elmaradt ennek a tényér?l akkor 1 hónapom bel?li panasz esetén a hibát díjmentesen javítjuk ki. Ugyanakkor amennyiben k?ls? kör?lmény miatt ujjul ki a panasz, a javítás fizetés köteles.

Hardware hibából történ? vagy a tájékoztatás ellenére történ? adatvesztésre, kiesésre nem tudunk garanciát adni.

Vev?kapcsolatok - Az ?gyfelek elégedettségét a vásárlás/megbízás teljes folyamata befolyásolja, az els? kapcsolatfelvételt?l kezdve, a szerz?déskötésen át a termékhez nyújtott támogatás igénybevételéig. Ezért ?gyel?nk arra, hogy ezek a tevékenységek minden tekintetben megfeleljenek ?gyfeleink elvárásainak, a sz?kséges információ és szakértelem a folyamatok megfelel? pontjainál rendelkezésre álljanak.

Megitélés - Cég?nk jó híre is kihat a termékeinket használó vagy a szolgáltatásainkat igénybevev? ?gyfelek megelégedettségére. Senki nem használ jó szívvel olyan terméket, amit egy rossz szakmai hír? vállalat állít el?, még akkor sem, ha a termékkel egyébként meg van elégedve. Senkisem hív ki mégegyszer egy szakembert, aki esetleg nem felelt meg az elvárásoknak. Ezért fontosnak tartjuk a cég?nkkel kapcsolatos minden véleményt figyelembe venni és az esetleges hibákat kijavítani.

 

Munka - A munkánk során rengeteg bizalmas és nem publikus adathoz juthatnánk hozzá. Fontosnak tartjuk, hogy a belénk vetett bizalmat SEMMILYEN módon nem sértj?k meg. Ez azt jelenti, hogy minden WORD, EXCEL vagy egyéb adatot tartalmazó file-t nem néz?nk meg, nem másolunk le, adatmentés esetén a másolatot tartalmazó CD vagy DVDt a megrendel?nek átadjuk. Továbbá harmadik félnek nem adunk ki semmilyen információt sem a rendszerr?l, sem az ?gymenetr?l vagy ­bármilyen adatról.
Amennyiben hibajavítás során mégis tudomásunkra jutna bármilyen adat, azt semmilyen fomrában nem rögzítj?k vagy adjuk át másnak.

Nyilatkozat: - A felhasználó által átadott összes személyes adat feldolgozása a személyes adatok védelméhez kapcsolódó európai rendeletet követve történik, k?lönösen az egyének védelmér?l szóló 45/2001/EK rendelet a közösségi intézményeknél és szerveknél feldolgozott személyes adatok, továbbá az ilyen adatok szabad áramlásának tekintetében. Az adatokat kizárólag a felhasználó által kívánt mértékben fogják felhasználni, kezelni és nyomon követni. A felhasználó jogosult a személyes adataihoz való hozzáférésre és az ilyen jelleg? helytelen vagy nem teljes adatok helyesbítésére. A felhasználó személyes adatainak feldolgozását érint? kérdéseivel az Európai Környezetvédelmi úgynökséghez [EEA] fordulhat.

Cég?nk semmilyen információt nem gy?jt a számlázási és a munkákhoz sz?kséges adatokon kív?l azt is a felhasználó engedélyével és tudtával. Ezeket az adatokat csak a megrendel?ink által meghatalmazott személyeknek adhatunk ki.

2006.03.07