Javítások

Meghibásodott alkatrészek cseréje, javítása. Nem megfelelően működö számítógépekben hibakeresés. Időszakos és rendszeres karbantartását. A karbantartásba az operációs rendszerek és egyéb programok frissítését. Virus- és féregkeresés. Adatmentés.

 ----------------------------------------­-----------------

Vállalási feltételek

A Profi Szerviz Központban elvégzett javítási munkákra 3 hónap garanciát biztosítunk. A beépített alkatrészekre a beszállítónk által nyújtott garanciális feltételeket biztosítjuk.

Javítási díjaink nem egységárak. A költséget a javítás min?sége, a szaktudás igénye id?szükséglete határozza meg.

Ügyfeleinknek lehet?sége van árajánlatot kérni az elvégzend? javításról, illetve a díjtáblázatunkban* megjelölt összegek felett valamint a garanciálisból fizet?ssé vált javítások esetében, mindenképpen küldünk árajánlatot a javítási költségekr?l. Az árajánlat elkészítésének végs? határideje a várható javítási határid? napja. Az árajánlat visszaigazolását követ?en az ajánlatban szerepl? munkanapok letelte után várható a készülék javítása.

Amennyiben a Megrendel? nem kéri a javítást, az árajánlatban feltüntetett munkadíj 30 % -át, de minimum 2000,-Ft+20% Áfa hibafeltárási díjat számítunk fel, mely összeget akkor is fizetnie kell, ha a javításra vonatkozó vállalkozói szerz?dés nem jött létre (nem kéri a javítást). Amennyiben 30 naptári napon belül eredeti állapotában visszakerül szervizünkbe a készülék, akkor az eredeti ajánlat feltételeinek megfelel?en vállaljuk a javítást.

Ügyfelünknek lehet?sége van meghatározni egy "limit" árat javítási költségként, ebben az esetben a javítást csak akkor végezzük el, ha a javítási összköltség ennél alacsonyabb (Ebben az esetben nem küldünk ajánlatot, és nem kell hibafeltárási díjat fizetni)."Limitár" megadását csak az átlagos javítási díj felett fogadjuk el (lásd a díjtáblázatot)*.

Amennyiben a készülék közölt hibáját tartós tesztünk során sem tapasztaljuk, a díjtáblázatban rögzítettek szerint tesztelési díjat számítunk fel (garanciális készülékek esetén is!). Abban az esetben, ha az ügyfél által észlelt hiba a kés?bbiekben újra jelentkezne és ezt mi is tapasztaljuk, az el?z?leg felszámított tesztelési díjat levonjuk a javítási költségb?l.

Amennyiben 30 naptári napon belül eredeti állapotában visszakerül szervizünkbe a készülék, akkor az eredeti ajánlat feltételeinek megfelel?en vállaljuk a javítást.
A beépített alkatrészekre a beszállítónk által nyújtott garanciális feltételeket biztosítjuk.

Igény esetén kölcsönkészüléket biztosítunk, melynek díja minden megkezdett 24 óra után a készülékérték 1%-a 100 Ft-ra kerekítve, de esetenként minimum 1000 Ft.

A "várható határid?n", vagy a javítást követ? 5 munkanapon belül el nem szállított készülékekre a 6. munkanaptól kezd?d?en napi 100 Ft tárolási díjat számítunk fel. Az át nem vett készülékeket az átvételt?l számított 3 hónapig tároljuk, ezt követ?en értékesítjük! Költségeink levonása után a fennmaradó összeget térítjük a Megrendel? részére.

Telephelyünkön kívül is vállalunk javítást, melynek alapdíja* tartalmazza a megjelenés költségeit (csak Budapest közigazgatási határán belül!) és fél óra munkadíjat. Az alapdíjon túl minden megkezdett órára az aktuális óradíjat* számítjuk fel. Budapest területér?l a készülék be-, illetve visszaszállítás díját a díjtáblázat tartalmazza.

Kérjük, hogy beszállításkor, ill. átadáskor a javításra leadott készülék pontos hibajelenségét és a berendezés valamennyi tartozékának pontos feltüntetését követelje meg az átvételt végz? munkatársunktól!
Csak a Megbízó által jelzett hibát javítjuk!

A munkalapon fel nem tüntetett tartozékokért, az adathordozók információtartalmáért valamint az információ hiányból származó károkért felel?sséget NEM vállalunk.
A készüléket záró garanciacímke sérülése, vagy hiánya a garanciális kötelezettség megsz?nését vonhatja maga után.

Az elvégzett javításra a 151/2003. (IX. 22) -az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelez? jótállásról Kormányredeletben, és a 249/2004. (VIII. 27.) -az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelez? jótállásról Kormányrendeletben meghatározott ideig biztosítunk garanciát.

Vidéki telephelyen történ? fizet? javítás feltételeit az átvev?hely cégvezetése határozza meg saját hatáskörben. Kérjük, tájékozódjon az ottani ügyfélszolgálaton.

Az emelt szintű ( az általános törvényi feltételeken túlmutató ) szolgáltatások megvalósulását csak a regisztrálást követő 5. munkanaptól garantáljuk.

A szerződéssel szerzett Megbizói jogok nem ruházhatók át.

Minden munkaidőhöz kötött paraméter Hétfőtől -Péntekig 9.00-17.00 óra között értelmezett.

A javítás megrendelése esetén ezen Üzleti Szabályzat érvényes a felek jogviszonyára.